طراحی و توسعه نرم‌افزار

یکی از بخش‌های کلیدی و نوپای مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، واحد طراحی و توسعه نرم‌افزارها است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش نیاز به اتوماسیون‌ها در اکثر فرآیندهای کاری و خدمات در دانشگاه طی سال‌های اخیر، سبب شد یک واحد مستقل با عنوان گروه طراحی و توسعه نرم‌افزارها از سال 1392 در این مرکز شکل گرفته و فعالیت خود را آغاز کند. ماموریت این بخش نظارت، توسعه و سامان‌دهی نرم‌افزارهای موجود و مورد نیاز دانشگاه است.
اهم فعالیت‌های این واحد شامل بررسی و تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی و پیاده‌سازی یا برون‌سپاری تولید و توسعه نرم‌افزارها، یکپارچه‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری موجود، مهندسی مجدد، ارتقاء و به‌روزرسانی سیستم‌های نرم‌افزاری است.

شرح وظایف:

 • تعامل و همکاری با سایر بخش‌های مرکز جهت حصول اهداف تعیین شده
 • تهیه و تدوین طرح‌های توسعه‌ای در زمینه سامانه‌ها، نرم‌افزارها، و وبگاه در راستای اهداف تعیین شده
 • پیاده‌سازی طرح‌های توسعه‌ای سامانه‌های الکترونیکی
 • کمک در ایجاد ارتباط و هماهنگی بین سامانه‌های الکترونیکی مختلف دانشگاه
 • تامین امنیت اطلاعات سازمانی و ارایه برنامه‌های دقیق و زمان‌بندی شده جهت نگهداری فایل‌های پشتیبان
 • کمک در به‌روزرسانی برنامه‌های کاربران و تنظیم دسترسی‌های آن‌ها به امکانات سامانه‌ها و اطلاعات آموزشی
 • کمک به مدیران سیستم‌ها در پاسخ‌گویی و رفع مشکلات احتمالی کاربران
 • آموزش و مشاوره در خصوص استفاده و بکارگیری بهینه و مناسب سامانه‌های الکترونیکی و وبگاه به کاربران
 • مستندسازی و تهیه گزارش‌های حرفه‌ای و تخصصی
 • نظارت بر تهیه یا خرید نرم‌افزارهای مورد نیاز تمام واحدهای جهت حفظ یکپارچگی اطلاعات و داده‌ها و اجتناب از افزونگی
 • توسعه نرم‌افزارهای زیرساختی

پروژه‌های انجام شده:

راهنماها:
راهنمای شناسه بهشتی
راهنمای درس‌افزار
راهنمای میزخدمت
اطلاعات تماس:
 29902507  
softdevelop@sbu.ac.ir