ارتباط با مرکز

اعضای محترم هیات‌علمی و کارمندان دانشگاه درخواست یا سوال خود در خصوص هر یک از خدمات و سامانه‌های مرکز اعم از سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه محلی، اینترنت و غیره را می‌توانند از طریق میزخدمت به آدرس https://help.sbu.ac.ir ارسال نمایند. دانشجویان نیز از طریق فرم رفع اشکال به آدرس https://desk.sbu.ac.ir می‌توانند مشکلات و سوالهای خود را با کارشناسان مرکز در میان بگذارند.
همچنین ارتباط با کارشناسان اداری و پشتیبانی (میزخدمت) از طریق شماره‌‌ تماس‌‌ها و آدرس ایمیل‌های اعلام شده نیز برای عموم میسر است.
آقای مهندس یاسین زارع
کارشناس پشتیبانی (میزخدمت)
 29902515
 ictsupport@sbu.ac.ir
خانم مهندس سیما آزادپی
کارشناس پشتیبانی (میزخدمت)
 29902517
 ictsupport@sbu.ac.ir
آقای مهندس آرش منظوری‌فر
کارشناس اداری
29902501 و 29902503
it@sbu.ac.ir
آدرس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، طبقه دوم