همکاران مرکز

معاون مرکز

مهندس محمدحسین حمیدی‌فرد
معاون مرکز
29902501 و 29902503
h-hamidyfar@sbu.ac.ir

ساختار اداری:

ساختار سازمانی مرکز، از بدو تاسیس تاکنون دستخوش تغییرات گوناگونی بوده است. آخرین ساختار تصویب شده، مربوط به سال 1392 است که در آن چهار اداره و یک گروه به‌همراه یک معاون فنی، ذیل مدیریت مرکز تعریف شدند.  افزایش هر ساله خدمات، و افزوده شدن سامانه‌ها، نیاز به توسعه نیروی انسانی متخصص را ناگزیر کرده است. در حال حاضر واحدهای اجرایی مرکز عبارتند از:

  • واحد پشتیبانی سامانه‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی
  • اداره پشتیبانی سامانه‌های اداری
  • اداره پشتیبانی رایانه‌ها
  • اداره توسعه وبگاه
  • اداره شبکه و مرکز داده‌ها
  • گروه طراحی و توسعه نرم‌افزارها
  • واحد میزخدمت
  • واحد اداری

واحد پشتیبانی سامانه‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

مهندس فاطمه منجی
رئیس واحد
29902505
f_monji@sbu.ac.ir
مهندس فریبا حاجی
کارشناس
29902505
 fa.haji@mail.sbu.ac.ir
مهندس آرمین منظوری‌فر
کارشناس
29902505
ar.manzoorifar@mail.sbu.ac.ir
مهندس پیام یادگاری
کارشناس
29902505
 pa.yadegari@mail.sbu.ac.ir

اداره پشتیبانی سامانه‌های اداری

مهندس افسانه رنجبران
رئیس اداره
 29902504 و 29902516
a.ranjbaran@sbu.ac.ir
آقای رضا مبینی
کارشناس مسئول
 29902504 و 29902516
r.mobini@mail.sbu.ac.ir
مهندس حوا زارع
کارشناس
 29902504 و 29902516
h.zare@mail.sbu.ac.ir
مهندس محمد بدیعی
کارشناس
 29902504 و 29902516
mbadiee@sbu.ac.ir
مهندس حمید ریحانی
کارشناس
73932817
reyhani@mail.sbu.ac.ir

اداره پشتیبانی رایانه‌ها

مهندس فریده ملکی‌
رئیس اداره
29902522
f-maleki@sbu.ac.ir
مهندس زهرا بهمن‌نژاد
کارشناس مسئول
29902522
z.bahmannejad@sbu.ac.ir
مهندس لیدا جلالی
کارشناس
29902522
l_jalali@mail.sbu.ac.ir

اداره توسعه وبگاه

مهندس نازنین قره‌چه داغی
کارشناس مسئول
29902518
n-gharechedaghi@sbu.ac.ir
مهندس مرتضی هاشمی
کارشناس
29902518
m-hashemi@sbu.ac.ir
مهندس آزاده یزدانی‌فرد
کارشناس
29902518
 a-yazdanifard@mail.sbu.ac.ir

اداره شبکه و مرکز داده‌ها

مهندس سعید خسرویان
رئیس اداره
 29902508 و 29902509
s-khosravian@sbu.ac.ir
مهندس سیدوحید قهاری
کارشناس مسئول
73932814 
v_ghahhari@sbu.ac.ir
مهندس پیام امینی
کارشناس
 29902508 و 29902509
p_amini@sbu.ac.ir
مهندس بهمن بیطرف
کارشناس
 29902508 و 29902509
b.bitaraf@mail.sbu.ac.ir
آقای محمد شیری
امور فنی
29902514
m.shiri@mail.sbu.ac.ir

گروه طراحی و توسعه نرم‌افزارها

مهندس لیلا تقی‌زاده
رئیس گروه
 29902507  
l.taghizadeh@sbu.ac.ir
مهندس فاطمه صفایی‌نژاد
کارشناس
 29902507  
f.safaee@sbu.ac.ir

واحد پشتیبانی(میزخدمت)

مهندس سیما آزادپی
کارشناس
29905995
s_azadpey@sbu.ac.ir
مهندس یاسین زارع
کارشناس
29905995
y.zare@mail.sbu.ac.ir

 واحد اداری

آقای حبیب‌الله اکبری‌ امیری
کارشناس
29902510
h_amiri@mail.sbu.ac.ir
مهندس آرش منظوری‌فر
کارشناس 
 29902501 و29902503
 a.manzoorifar@mail.sbu.ac.ir