رئیس مرکز

دکتر علیرضا شاملی سندی
ریاست مرکز
29902501، 29902503 و 22431733
 a_shameli@sbu.ac.ir 
رزومه
وب‌ سایت
آقای دکتر علیرضا شاملی سندی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌ تکنیک تهران) در رشته مهندسی کامپیوتر طی سالهای 1380 و 1386 هستند. ایشان در سال 1392 مدرک دکتری تخصصی خود را در رشته مهندسی نرم‌افزار از دانشگاه مونترآل کانادا دریافت کردند و از سال 1395 به عضویت هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در آمدند و از آن زمان تاکنون مشغول تدریس و فعالیت علمی در دانشکده مهندسی کامپیوتر این دانشگاه هستند. زمینه کاری و حرفه‌ای ایشان؛ رایانش ابری، امنیت اطلاعات، امنیت شبکه و مهندسی نرم‌افزار است و از سال 1399 ریاست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عهده دارند.