ایمیل بهشتی

ایمیل بهشتی یا پست‌الکترونیک تحت دامنه دانشگاه شهید بهشتی، جهت تبادل پیام‌های اعضای دانشگاه در نظر گرفته شده است. ساخت ایمیل بهشتی فرآیندی کاملاً خودکار دارد و پیش از ساخت آن، باید شناسه بهشتی دریافت شود. بخش اول آدرس ایمیل بهشتی، همان شناسه بهشتی و بخش دوم آن دامنه ایمیل است.
مثال: شناسه بهشتی (h.abedin) آدرس ایمیل (h.abedin@sbu.ac.ir)

دانشگاه دارای سه ایمیل سرور مجزا است که ایمیل بهشتی هر گروه از اعضا روی یکی از آنها ساخته می‌شود. نحوه ساخت ایمیل بهشتی هر گروه از اعضای دانشگاه در ادامه توضیح داده شده است.
اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکترا:
ایمیل بهشتی اعضای هیات‌علمی و دانشجویان مقطع دکترا به آدرس https://pmail.sbu.ac.ir و تحت دامنه sbu.ac.ir ساخته می‌شود. ایمیل بهشتی ایشان به محض دریافت شناسه بهشتی فعال می‌شود.
کارمندان:
ایمیل بهشتی کارمندان به آدرس https://webmail.sbu.ac.ir و تحت دامنه mail.sbu.ac.ir است. ایشان به‌منظور ساخت ایمیل بهشتی، درخواست خود را در میزخدمت ثبت نمایند.
دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد:
ایمیل بهشتی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد به آدرس https://webmail.sbu.ac.ir و تحت دامنه mail.sbu.ac.ir ساخته می‌شود. ایشان می‌توانند از طریق درخواست ایمیل بهشتی در آدرس https://id.sbu.ac.ir ایمیل بهشتی خود را بسازند.
دانش‌آموخته‌ها:
ایمیل بهشتی دانش‌آموخته‌ها به آدرس https://alumni.sbu.ac.ir و تحت دامنه alumni.sbu.ac.ir ساخته می‌شود. ایشان می‌توانند با شماره 29902344 اداره فارغ‌التحصیلان واقع در امور دانشجویی تماس گرفته و برای ساخت ایمیل فارغ‌التحصیلی خود بصورت تلفنی اقدام کنند.
ورود ایمیل بهشتی:

به تفکیک ایمیل‌سرور

https://webmail.sbu.ac.ir
https://pmail.sbu.ac.ir
https://alumni.sbu.ac.ir
ورود ایمیل بهشتی:
به تفکیک اعضای دانشگاه
اعضای هیات‌علمی
کارمندان
دانشجویان مقطع دکترا
دانشجویان مقطع کارشناسی
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
دانش آموخته‌ها
راهنما:
راهنمای ایمیل (pmail)
اطلاعات تماس:
29902515 و 29902517
ictsupport@sbu.ac.ir
میزخدمت
فرم درخواست دانشجویان