صفحه اصلی
خودکارسازی رزومه‌های انگلیسی اعضای هیات‌علمی بر بستر وبگاه انگلیسی دانشگاه
  • 959 بازدید

رزومه‌های انگلیسی اعضای هیات‌علمی با بهره‌گیری کامل از اطلاعات سامانه جامع دانشگاهی بر بستر وبگاه انگلیسی دانشگاه راه‌اندازی شد. فهرست اعضای هیات‌علمی هر دانشکده یا پژوهشکده در وبگاه انگلیسی دانشگاه به آدرس https://en.sbu.ac.ir/ موجود است. رزومه‌های انگلیسی به‌طور کامل مشابه رزومه‌های فارسی هستند که قبلاً راه‌اندازی شده بودند و در وبگاه فارسی دانشگاه در دسترس هستند. رزومه‌ها به‌صورت خودکار در پایان هرهفته، به‌روزرسانی می‌شوند.

به‌منظور اطلاع از نحوه تکمیل اطلاعات انگلیسی رزومه‌های انگلیسی به اطلاعیه مرتبط (پیوند) که در وب‌سایت مرکز فناوری درج شده است، مراجعه فرمایید.

همچنین آدرس‌های‌ رزومه‌های انگلیسی و فارسی اعضای هیات‌علمی هر دانشکده یا پژوهشکده در ادامه نیز فهرست شده‌اند.

 

 

نام دانشکده/پژوهشکده

آدرس فهرست رزومه‌های انگلیسی

آدرس فهرست رزومه‌های فارسی

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی

https://enlah.sbu.ac.ir/faculty-list

https://lah.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده الهیات و ادیان

https://enelahiat.sbu.ac.ir/faculty-list

https://elahiat.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده حقوق

https://enlaw.sbu.ac.ir/faculty-list

https://law.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

https://eneco.sbu.ac.ir/faculty-list

https://eco.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

https://enfep.sbu.ac.ir/faculty-list

https://fep.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده علوم ریاضی

https://enmathsci.sbu.ac.ir/faculty-list

https://mathsci.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده علوم زمین

https://enearth.sbu.ac.ir/faculty-list

https://earth.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده علوم شیمی و نفت

https://enchemistry.sbu.ac.ir/faculty-list

https://chemistry.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده علوم و فناوری‌های زیستی

https://enfbs.sbu.ac.ir/faculty-list

https://fbs.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

https://ensport.sbu.ac.ir/faculty-list

https://sport.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوا فضا

https://ennte.sbu.ac.ir/faculty-list

https://nte.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده فیزیک

https://enphysics.sbu.ac.ir/faculty-list

https://physics.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده مدیریت و حسابداری

https://enfma.sbu.ac.ir/faculty-list

https://fma.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده معماری و شهرسازی

https://enarchurb.sbu.ac.ir/faculty-list

https://archurb.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده مهندسی برق قدرت (کنترل و قدرت)

https://encpe.sbu.ac.ir/faculty-list

https://cpe.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده مهندسی برق (الکترونیک و مخابرات)

https://enece.sbu.ac.ir/faculty-list

https://ece.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

https://encwe.sbu.ac.ir/faculty-list

https://cwe.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده مهندسی مكانیك و انرژی

https://enmee.sbu.ac.ir/faculty-list

https://mee.sbu.ac.ir/faculty-list

دانشکده مهندسی و علوم كامپیوتر

https://encse.sbu.ac.ir/faculty-list

https://cse.sbu.ac.ir/faculty-list

پژوهشکده خانواده

https://enfri.sbu.ac.ir/faculty-list

https://fri.sbu.ac.ir/faculty-list

پژوهشکده علوم شناختی و مغز

https://enicbs.sbu.ac.ir/faculty-list

https://icbs.sbu.ac.ir/faculty-list

پژوهشکده علوم محیطی

https://enesri.sbu.ac.ir/faculty-list

https://esri.sbu.ac.ir/faculty-list

پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

https://enimsat.sbu.ac.ir/faculty-list

https://imsat.sbu.ac.ir/faculty-list

پژوهشکده فضای مجازی

https://encrc.sbu.ac.ir/faculty-list

https://crc.sbu.ac.ir/faculty-list

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

https://enmpdri.sbu.ac.ir/faculty-list

https://mpdri.sbu.ac.ir/faculty-list

پژوهشکده لیزر و پلاسما

https://enlapri.sbu.ac.ir/faculty-list

https://lapri.sbu.ac.ir/faculty-list

پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری

https://enfrst.sbu.ac.ir/faculty-list

https://frst.sbu.ac.ir/faculty-list

پژوهشکده مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن

https://enquran.sbu.ac.ir/faculty-list

https://quran.sbu.ac.ir/faculty-list

افزودن نظرات