صفحه اصلی
اقدامات سامانه جامع دانشگاهی برای بهبود فرایندهای فارغ‌التحصیلی و دفاع دانشجویان
  • 5558 بازدید

در راستای بهبود فرایندهای فارغ‌التحصیلی و دفاع دانشجویان محترم اقدامات ذیل در سامانه جامع دانشگاهی انجام گردید:

1- بهینه‌سازی زیر سامانه‌های فارغ‌التحصیلی و برگزاری دفاع
2- خودکار‌سازی فرایند فارغ‌التحصیلی پس از اتمام جلسه دفاع
3- امکان بارگذاری مستندات دفاع و سامانه همانند‌جو در درخواست دفاع
4- امکان بهره‌برداری کنابخانه مرکزی در زیر‌سامانه دفاع به‌منظور تسویه حساب دانشجو

افزودن نظرات