صفحه اصلی
راه‌اندازی سامانه بازنشستگی
  • 5731 بازدید

سامانه بازنشستگی با هدف ایجاد سامانه ای برای ثبت و نگهداری مستمر اطلاعات بازنشستگان و دسترسی یکپارچگی و متمرکز اطلاعات با سایر سامانه‌ها، نرم‎افزاری برای اقدامات فوق با همکاری مدیریت منابع انسانی و مدیریت امور مالی در دانشگاه تهیه و عملیاتی شد.


ضرورت‌ها و دستاور‌ها:

جمع آوری داده‌های گسترده پیرامون اطلاعات پرسنل بازنشسته و انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با انواع بازنشستگی از طریق سامانه یکپارچه مدیریت منابع انسانی میسر خواهد بود.

 سامانه با هدف محاسبه و برقراری حقوق و مزایا در زمان بازنشستگی و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و سوابق بازنشستگان، وراث و موکلین مربوطه، برنامه‌ریزی شده است.

وظیفه و عملکرد:

وظیفه حفظ و نگهداری و به‎‌هنگام‌سازی اطلاعات مورد نیاز برای پرسنل بازنشسته را بر عهده دارد و به گونه‌ای است که پتانسیل عملکرد دستگاه‌های اداری مختلف با شرایط و ضوابط گوناگون را دارا بوده و دامنه عملکرد و انعطاف پذیری آن، بستری مناسب در حوزه‌های اداری عام و خاص را پذیرا می‌باشد.
به عنوان مرجعی برای اطلاعات پرسنل جهت سایر نرم‎افزارهای حوزه منابع انسانی مانند حقوق و دستمزد و یا سامانه رفاه می باشد.
امکان نگهداری کلیه سوابق و اطلاعات کارکنان از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی همیشه موجود و در اختیار می‌باشد. بدین صورت که می‌توان با انتخاب فرد مورد نظر در بایگانی الکترونیکی پرونده فرد بازنشسته، کلیه اطلاعات، مستندات، تاریخچه‌ها، اطلاعات وراث، اطلاعات وکیل و کلیه سوابق گذشته بازنشستگی فرد را مشاهده و گزارشات مورد نظر را دریافت نمود.

اقدامات و چالش‌ها:

فعالیت‌های نیازسنجی و خرید سامانه از آذرماه سال 1398 شروع و طی جلسات متعدد، تحلیل اولیه فراین‌ها و اطلاعات پرونده و انواع احکام و کسورات بررسی و انتقال اطلاعات صورت پذیرفت. همچنین آموزش‌های لازم برای بهره ‌برداران ارائه گردید.

درحال حاضر این سامانه عملیاتی‌سازی نهایی شده و در دو مدیریت منابع انسانی و امور مالی در حال بهره‌برداری می‎باشد.

 

 

افزودن نظرات