صفحه اصلی
برگزاری دوره‌های آموزشی دیدگاه 5 ویژه مسئولان دفاتر، مسئولان ثبت، مدیران اجرایی و کارشناسان فناوری اطلاعات واحدها
  • 1363 بازدید
 
به اطلاع می‌رساند دوره‌های آموزشی دیدگاه 5 ویژه مسئولان دفاتر،مسئولان ثبت، مدیران اجرایی و کارشناسان فناوری اطلاعات واحدها از تاریخ 15 تا 18 مهرماه به‌صورت حضوری در سایت مرکز فناوری و اطلاعات واقع در طبقه اول برگزار می‌گردد. برنامه تشکیل این دوره‌ها به شرح زیر است:
 
 

ساعت کلاس

عنوان کلاس

تاریخ

8:30 الی 12

مسئولین دفاتر و دبیرخانه پژوهشکده‌ها

15/7/1402

8:30 الی 12

مسئولین دفاتر و دبیرخانه دانشکده‌ها

16/7/1402

8:30 الی 12

مسئولین دفاتر و دبیرخانه معاونت‌ها و مدیریت زیر مجموعه

17/7/1402

8:30 الی 12

مدیران اجرایی و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات

18/7/1402

 
افزودن نظرات