میزخدمت

​​​​​میزخدمت
سامانه میزخدمت ‌به منظور پاسخ‌گویی، رفع اشکال و خدمت‌رسانی هر چه بهتر خدمات، در سال 1391 در مرکز راه‌اندازی شد و پیرامون آن واحد مستقلی شکل گرفت. این واحد با بهره‌گیری از توان نیروهای با تجربه که اشراف کلی به تمام خدمات و سامانه‌های مرکز دارند به عنوان نقطه اصلی درک نیازمندی کاربر، توزیع و پیگیری درخواست‌ها عمل می‌کند.
اعضای محترم هیات علمی و کارمندان دانشگاه درخواست، سوال یا مشکل‌ خود در خصوص هر یک از خدمات و سامانه‌های مرکز اعم از سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه محلی، اینترنت و غیره را می‌توانند از طریق میزخدمت ارسال نمایند. دانشجویان نیز از طریق فرم رفع اشکال می‌توانند مشکلات و سوالهای خود را با کارشناسان مرکز در میان بگذارند.
چنانچه پس از گذشت 24 ساعت از درج درخواست پاسخی دریافت نگردید، می‌توانند با شماره تلفن‌های 29902517 و 29902515 جهت پیگیری تماس حاصل فرمایند. به‌منظور پیگیری سریعتر و بهتر، شماره درخواست را تا زمان دریافت پاسخ نهایی داشته باشند.