ارتباط با ما

اعضای محترم هیات علمی و کارمندان دانشگاه درخواست یا سوال خود در خصوص هر یک از خدمات و سامانه‌های مرکز اعم از سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، شبکه محلی، اینترنت و غیره را می‌توانند از طریق میزخدمت به آدرس https://help.sbu.ac.ir ارسال نمایند. دانشجویان نیز از طریق فرم رفع اشکال به آدرس https://ictservices.sbu.ac.ir می‌توانند مشکلات و سوالهای خود را با کارشناسان مرکز در میان بگذارند.
همچنین راه ارتباطی با کارشناسان اداری و میزخدمت از طریق شماره‌ها و آدرس ایمیل‌های اعلام شده نیز برای کلیه افراد میسر است.

خانم زهرا اکبری امیری
کارشناس میز خدمت

شماره تماس: 29902515

ایمیل: ictsupport@sbu.ac.ir
​​​​​​​

واحد میزخدمت

 


خانم مهندس سیما آزادپی
کارشناس میز خدمت

شماره تماس: 29902517

ایمیل: ictsupport@sbu.ac.ir
​​​​​​​

واحد میزخدمت


آقای مهندس آرش منظوری فر
کارشناس اداری

شماره‌های تماس: 29902501 و 29902503
​​​​​​​
ایمیل: it@sbu.ac.ir

دفتر مدیریت مرکز

آدرس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
​​​​​​​تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، طبقه دوم